fbpx

Midtgaardens målgruppe er voksne mellem 18 og 65 år med misbrug og med evt. psykiatriske problemstillinger.

Midtgaarden er godkendt i.h.t. til Lov om Social Service § 101 jf. § 107, samt Sundhedsloven § 141 og er godkendt i.h.t. Straffuldbyrdelsesloven § 78.

På Midtgaarden hjælper vi mennesker med at opnå forståelse af egen situation, ligesom vi arbejder med de forandringer, der er nødvendige for at opnå samt fastholde et stoffrit liv.

Midtgaarden arbejder ud fra en Bio-Psyko-Social model, hvor relationen er fundamentet for at modellen fungerer:

BIO

– sund kost, sport og motion – og indlæring af sammenhængen mellem krop og psyke

PSYKO

– terapi ud fra kognitive, Mindfulness, NLP, Mentalisering og Gorski`s metoder.

SOCIALT

– adfærdskorrigering, social træning, rollemodels-princip, samværs-aktiviteter, oplevelser mv.

BEHANDLINGSMULIGHEDER:

Afgiftning og stabilisering                                                                                                                                                Primærbehandling                                                                                                                                                               Tilbagefaldsbehandling                                                                                                                                                        Psykiatrisk vurdering                                                                                                                                                             Medicinsk stabilisering                                                                                                                                                        Halvvejshus/udslusning                                                                                                                                                                  Efterværn

Kontakt det sociale tilbud

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.