Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Midtgaardens målgruppe er voksne mellem 18 og 65 år med misbrug og med evt. psykiatriske problemstillinger.

Midtgaarden er godkendt i.h.t. til Lov om Social Service § 101 jf. § 107, samt Sundhedsloven § 141 og er godkendt i.h.t. Straffuldbyrdelsesloven § 78.

På Midtgaarden hjælper vi mennesker med at opnå forståelse af egen situation, ligesom vi arbejder med de forandringer, der er nødvendige for at opnå samt fastholde et stoffrit liv.

Midtgaarden arbejder ud fra en Bio-Psyko-Social model, hvor relationen er fundamentet for at modellen fungerer:

BIO

– sund kost, sport og motion – og indlæring af sammenhængen mellem krop og psyke

PSYKO

– Terapi ud fra kognitive, Mindfulness, NLP og Gorski`s metoder.

SOCIALT

– Social træning, bolig, økonomi, beskæftigelse.

BEHANDLINGSMULIGHEDER:

Afgiftning og stabilisering

Medicinsk stabilisering

Primærbehandling

Tilbagefaldsbehandling

Halvvejshus/udslusning

Dagbehandling                                                               

Kontakt DSI Midtgaarden

Socialt tilbud med ledige pladser

No

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.