Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

DSI Kammergave – Botilbud og beskæftigelsestilbud

Kammergave er et miljøterapeutisk tilbud, hvor personer over 18 år med psykiske og sociale problemstillinger lever i strukturerede rammer med støtte til at arbejde med sig selv. 

Kulturen er baseret på anerkendelse og rummelighed overfor den enkeltes ståsted, hvor det vigtigste princip er at møde den anden med ligeværdighed og dennes sind på sinde. 

Forudsætningen for, at det enkelte menneske kan udvikle sig og udnytte sit potentiale og forandre sig er, at der er nogle gunstige rammer og troværdige relationer at læne sig op ad.  

Dette er de bærende principper for Kammergaves miljøterapeutiske rammer, og udmunder sig praktisk i et helhedsorienteret menneskesyn. I praksis gennemføres det ved en struktureret hverdag med dagtilbud i landbrug, gartneri, vedligehold inde og ude samt køkken som det grundlæggende udgangspunkt. Her lægges vægt på økologi og sammenhæng fra jord til bord, som er en vigtig del af vores kostpolitik. 

Vi tilbyder ud over ovennævnte bl.a. Nada akupunktur, psykologsamtaler, dyreassisteret terapi, kunsthåndværk og psykoedukation som led i behandlingen. 

Der er plads til 13 beboere fra 18 år og opefter på selve Kammergave, 2 beboere i Tersløsevej nr. 16 og 4 beboere i vores bolig Rosalba, som ligger 3 km fra gården. 

Kammergave ligger smukt placeret på Vestsjælland tæt på Sorø. Vi bruger naturen og dyrene meget i vores behandlingsarbejde, da vi mener, det er gavnligt for den personlige udvikling. Vi er nær nabo til Kammergave landbrug, ejet af Jordbrugsfonden, som er økologisk drevet landbrug og mælkeproduktion. 

Kontakt DSI Kammergave

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Beskyttet beskæftigelse §103, Længerevarende botilbud §108

Leder

Zoreen Younis

Visitationsansvarlig

Zoreen Younis

Antal normerede pladser

2

Diagnose

ADHD, Angstellerfobiskangst, Anoreksi, Asperger, Depression, Forandretvirkelighedsopfattelse, Kognitivforstyrrelse, Personlighedsforstyrrelse, PTSD, Selvskadendeadfærd, Skizofreni, Spiseforstyrrelse, Tilknytningsforstyrrelse

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=QAP-3682&afdelingsid=eee5456e-b8c1-4099-a97e-1e1fc951e267&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD

Kommune

Sorø

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.