Skonnerten Andromeda har siden 1997 i 2010 overtog vi Skonnerten Jylland som i dag er danmarks ældste og førende socialpædagogiske projekt skib, vi sejler med socialbelastede unge fra hele landet, skibet sejler hovedsaglig i danske og skandinaviske farvande. Vi tilstræber at holde skibet i søen fra april til november hvert år. Andromeda har de seneste år deltaget i flere international sejladser i Skandinavien og Østersøen hvor målene har været de baltiske lande, samt Finland og Polen. Skibet besøger hvert år en række svenske og norske havne og naturligvis en lang række danske havne og øer.

GODE RESULTATER MED BELASTEDE UNGE

Andromeda er et behandlings tilbud, hvor vi gennem årene har opnået gode resultater, med meget socialbelastede unge, samt unge med ADHD. Vi har et bredt erfaringsgrundlag i arbejdet med disse unge og formår gennem ansvar, relation og struktur samt forudsigelighed og undervisning at bidrage de unge med de manglende kompetencer og ikke mindst, mod på at komme i udannelse og gå ind i voksenlivet, med en styrket følelse af at kunne leve op til de stigende krav i samfundet.

Fra foråret 2011 sejler vi med Skonnerten Jylland. Skibet vil fremover sejle i dansk kystfart, med unge fra hele landet. Skibet har plads til 6 unge, som alle for egen kahyt ombord på det særdeles vel indrettet skib. Skibet indeholder en meget stor dæk salon med spiseplads og opholdsrum, dæks salonen bruges også til undervisning, den store velindrettet kabys indbyder til madlavning og nybagte boller, på underste dæk findes en række af store lyse elev kahytter, samt motionsrum og skibets vaskeri, samt opbevaringsrum for dykkerudstyr. Skonnerten Jylland er med sine 161 BRT et af Danmarks største projektskibe.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107

Leder

Niels Aage Kristensen

Diagnose

Tilknytningsforstyrrelse

Alder

16-23 år, 18-23 år