Målgruppen er personer med længerevarende psykiske lidelser, hvor der ikke er primært misbrug. Vi arbejder med struktur og det daglige liv i og udenfor Drosthuset. Flere har beskæftigelse udenfor Drosthuset.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107, Længerevarende botilbud §108

Leder

Mogens Hedengran

Diagnose

Personlighedsforstyrrelse

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år