Drosthuset Frederiksværk

Drosthuset er et botilbud, hvor den enkelte beboer har mulighed for, at få støtte til en tilværelse med så høj grad af livskvalitet og udviklingsmuligheder som beboeren har ressourcer til og ønske om at opnå på trods af dennes sindslidelse.
Formålet med et ophold i Drosthuset er at støtte op om beboerens egne ressourcer med henblik på, at pågældende i så stor udstrækning som muligt kan blive i stand til af drage omsorg for sig selv, mestre et socialt liv og på den måde tage ansvar for eget liv.
De opstillede mål tager udgangspunkt i den enkelte beboers behov som eksempelvis ophold i offentlig rum, bus og togtræning, m.m. Ved den første målsamtale/udviklingsplan gøres beboeren endvidere bekendt med, hvordan hverdagen forløber i Bo tilbuddet og hvilke fælles hus regler der skal efterleves som beboer i huset.
Dette er en nødvendighed, idet huset kun kan fungere optimalt, såfremt alle er indstillet på at arbejde og leve ud fra den struktur Drosthuset bygger på.
Struktur i hverdagen er netop en væsentlig del af det at bo i Drosthuset, hvorfor der indarbejdes fastlagte rammer for hverdagen, men med mulighed for afvigelser, i overensstemmelse mellem beboerne og Botilbudet.

Kontakt det sociale tilbud