Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Den Selvejende Institution Frørupskolen

Antal ledige pladser: 4

Frørupskolen Helsehjemmet

Frørupskolen Helsehjemmet er et socialpædagogisk opholdssted for unge fra 10 til 18 år, med mulighed for intern skole. Derudover tilbyder vi efterværn eller § 107 frem til det 23. år.

Vi er opdelt på 2 forskellige matrikler, hvor de unge, afhængig af alder og individuelle behov, tilbydes indplacering i den afdeling, der bedst imødekommer de udfordringer, den visiterende kommune har vurderet, den unge har. Fælles for alle afdelingerne er, at den socialpædagogiske indsats skal medvirke til, at der skabes en forandring for barnet/den unges fremtidige liv.

Afdelingen Frørupskolen er beliggende i en gammel skole i et landsbymiljø ca. 6 km fra Christiansfeld. Frørupskolen har to boenheder med godkendelse til 9 unge. Alle har eget værelse, der er stort og rummeligt. Derudover er der fællesfaciliteter som gymnastiksal, vaskerum, hobbyrum, udendørsarealer med terrasse, trampolin og boldbane.

Afdelingen Helsehjemmet, er beliggende syd for Haderslev med udsigt over hav og skov. Helsehjemmet har tre boenheder med godkendelse til i alt 11 unge. Der er boldbaner, motionsrum, motorcross, speedbåd, fiskeri og kajak. De tre enheder har eget køkken og fællesstue, og den ene afdeling kan bruges både til skærmning eller bo selv træning.

Skoleafdelingen er beliggende på Helsehjemmets matrikel og er en lille specialskole, med plads til 15 elever i alderen 10-17 år. Vi ser hver enkelt elev som unik, og kan derfor rumme elevernes tidligere erfaring med ofte mange skoleskift og/eller skoleværging. Målgruppen for skolens specialundervisning er børn og unge i den undervisningspligtige alder, som af kommunen er visiteret til specialundervisning og som på baggrund af pædagogisk-psykologisk vurdering og begrundelse, ikke på nuværende tidspunkt kan gives et egnet undervisningstilbud i kommunens øvrige undervisningstilbud. Vi har revisitation 2 gange årligt med hovedmål at udsluse til alment tilbud.

Kontakt Den Selvejende Institution Frørupskolen

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Socialpædagogisk opholdssted §66 stk. 1 nr. 6, STU, Midlertidigt botilbud §107, Både §66 stk.1 nr. 5 og §107

Leder

Allan Højer Hansen

Visitationsansvarlig

Allan Højer Hansen

Antal normerede pladser

20

Diagnose

Adfærds-og følelsesmæssige forstyrrelser, Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio faktorer, ADD, ADHD, Afvigelser i personligheden, Angst, Anoreksi, Bulimi, Indadreagerende adfærd, Kognitiv forstyrrelse, Normbrydende adfærd, Omsorgssvigt, Opmærksomhedsforstyrrelse, Personlighedsforstyrrelse, Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelse, Tilknytningsforstyrrelse

Alder

6-12 år, 13-17 år, 16-23 år, 18-23 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=BUS-5513&afdelingsid=7a9f8507-c217-4c91-a15f-369b79d26ef3&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD

Tillægsydelser

Akutanbringelser, Efterværn § 76

Antal ledige pladser

4

Kommune

Kolding, Haderslev

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.