Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Den Lille Efterskole

Eleverne på Den Lille Efterskole går i dagtimerne i skole sammen med elever på “Dagskolen i Boserup”. Så selvom man bor i et lille efterskolemiljø med kun 20 elever, er der rig mulighed for at knytte venskaber med andre unge, og at opleve at være en del af et større fællesskab.

I bygningerne her har vi udover Den Lille Efterskole:
–  Roskilde Friskole: 6. – 8. klasse
–  Dagskolen Boserup: 9. – 10. klasse, med mulighed for at tage Folkeskolens Afgangsprøve Fa9 og Fua10.
–  et modningsår for unge der ikke er klar til en ungdomsuddannelse.
– STU uddannelse. En treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. – med mulighed for at bo her under botilbudet : “Open Future”. “Open Future” er et tilbud under serviceloven §107 -midlertidigt botilbud, og serviceloven §85, – at bo ude med støttetimer (minimum 10 timer om ugen)
Vi modtager dagelever fra Roskilde kommune, nabokommuner og Storkøbenhavn – og fra stedets socialpædagogiske opholdssteder. Skolen har driftoverenskomst med Roskilde Kommune, og PPR i Roskilde fører tilsyn med skolen.
Der er en lærer pr. 4 elever. Derved får den enkelte meget opmærksomhed og mulighed for ekstra støtte.

Kontakt Den Lille Efterskole