FindSocialeTilbud.dk

Antal ledige pladser: 1

Den Gamle Præstegård

Om os – Den Gamle Præstegård

Den Gamle Præstegård er beliggende i Vester Kippinge, ca. 9 km. fra Nr. Alslev. Præstegården som sammen med Kippinge kirke rummer megen historie, har i adskillige generationer tjent som bolig for egnens præster.

Den Gamle Præstegård var i brug som præstebolig indtil 1964.
Den Gamle Præstegård, blev startet som Psykiatrisk plejehjem i 1969, og drives endnu i dag som et privat længerevarende botilbud for voksne. I alle årene er de fleste af Præstegårdens beboere blevet henvist fra Psykiatriske Centre og kommuner i hovedstadsområdet. De visiterende kommuner har således indtil videre, overvejende været københavnske omegnskommuner.

Præstegården er løbende renoveret med respekt for de historiske og smukke bygninger. Sammen med en tidssvarende indretning og en meget naturskøn park dannes således en ideel ramme for vore beboeres hverdag.

Værdigrundlag

 

Det daglige arbejde præges af at Den Gamle Præstegård er, og skal være et trygt og dejligt sted at bo. Tryghed og nærhed prioriteres højt, og af samme grund har Gitte & Anders Jensen som driver botilbuddet, bolig på stedet. I den Gamle Præstegård arbejdes der ud fra den anerkendende tilgang, hvor vi hele tiden fokuserer på det der fungerer for den enkelte og tager udgangspunkt i dette. Vi ser, lytter og prøver på at forstår beboeren ud fra deres egen fortælling og livssituation.

Takster

Se priser her

Ud over kommunens betaling er der en egenpris på gns. kr. 7841,-

 

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107, Længerevarende botilbud §108

Souschef

Pernille Toxværd

Leder

Gitte Jensen

Visitationsansvarlig

Gitte Jensen

Antal normerede pladser

11

Diagnose

Demens, Depression, Hjerneskade erhvervet, Forandretvirkelighedsopfattelse, Adfærds-ogfølelsesmæssigeforstyrrelser, Angstellerfobiskangst, ADHD, Autisme, OCD, PTSD, Personlighedsforstyrrelse, Mani, Skizofreni

Alder

+30 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=MYT-9931&afdelingsid=f0f2e0da-cef5-43bf-9800-00593205cd48&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD

Antal ledige pladser

1

Kommune

Guldborgsund

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.