Målgruppen er børn og unge der: har generelle indlæringsvanskeligheder har lav status og evt. er blevet mobbet, fremtræder usikre og lukkede har ringe koncentration og indlæringsevne er ekstremt opmærksomhedskrævende er skoletrætte har et almindeligt funktionsniveau og som alene trænger til andre udfordringer.
Fagene dansk, engelsk og matematik betragter vi som basisfag, som krydres med samfundsfag, historie, de naturvidenskabelige fag samt de praktisk/musiske fag. For de unge der magter at tage FSA-eksamen arbejder vi koncentreret med afgangsprøverelevant stof, men stadig med mulighed for at være eksperimenterende, fysisk aktive og legende.
Vi lægger vægt på et trygt fællesskab, miljøet og det omkringliggende samfund, nationalt som internationalt.  Vi tager på studieture og har i løbet af året forskellige emneuger, hvor eleverne kan fordybe sig yderlige indenfor et interesseområde. Undervisningen består af studier, kurser og oplevelser. Studietiden udgør halvdelen af skoleprogrammet. Eleven og læreren lægger i samråd en studieplan, og eleven kan dygtiggøre sig i de fag og på det niveau, det besluttes.
Kurserne er lærerstyret fællesundervisning. Her er plads til lærerens foredrag, debat, ekskursioner
Oplevelserne er rejser, koncerter, sportsstævner, teaterstævner mm. Heri ligger store fællesoplevelser og her tillægges egenoplevelserne stor status og værdi.

Kontakt det sociale tilbud