Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Dagbehandlingstilbuddet Hjembækskolen

UNDERVISNING I SMÅ GRUPPER ELLER I ENRUM

Hjembækskolen ligger i naturskønne omgivelser lige udenfor landsbyen Hjembæk tæt på Jyderup. Skolen er blevet gennemgribende moderniseret i 2013 med henblik på at skabe gode fysiske rammer til undervisning i mindre grupper. Der er 5 store klasselokaler, flere mindre arbejdsrum og andre områder, der kan fungere som arbejdsstationer, hvor de unge kan finde ro og koncentrere sig om deres arbejde.

SPÆNDENDE FACILITETER TIL DE UNGE

Udover undervisningslokalerne har skolen også sin egen gymnastiksal, træningscenter, køkken, billedkunstlokale, fodboldbane, værksteder til henholdsvis træ og metal med mulighed for at rode med motorer. Der er gode udenoms arealer på den store grund omkring bygningerne, hvor der er mulighed for boldspil på fodboldbanen eller andre fysiske udfoldelser i naturen rundt om skolen.

VI LÆGGER VÆGT PÅ IT

Undervisningslokalerne er udstyret med klassesæt med elevcomputere og interaktive tavler. Der er også iPads, så eleven kan bruge IT i undervisningen. Skolen har fortløbende eksterne konsulenter tilknyttet, og der er kurser i IT. På den måde signaleres det, at det er vigtigt at kunne bruge IT – også i undervisningen.

UNDERVISNING MED MILJØTERAPI

Hjembækskolen er et dagbehandlingstilbud. Det betyder, at skolen er specialiseret i at undervise unge med et behandlingsbehov. Selve behandlingsaspektet i dagligdagen er miljøterapeutisk funderet. Læs mere om det under behandlingen. Skolen har et tæt samarbejde med opholdsstederne Tornbrinken, Vesterhuset, Birkehuset, Stokkebjerghusene, Drosselvej og Holmegården. Størstedelen af eleverne på skolen kommer fra de nævnte steder, men skolen har også elever, der bor hjemme eller på andre opholdssteder.

FRA SKOLEPARAT TIL UDDANNELSESPARAT

De fleste elever på skolen er mellem 14 og 18 år, men aldersspændet er 12 til 25 år, da der også er STU-elever. Da der er tale om udskolingselever, er undervisningen i overbygningen prøveorienteret, hvilket spiller en væsentlig rolle i det daglige. Meget af undervisningen fokuserer derfor på, at den unge først skal blive skoleparat, så prøveklar og sluttelig uddannelsesparat. Undervisningen er dog helt individuel, da erfaringen viser, at der er mange af de unge, der har et fagligt niveau, der ikke svarer til deres alder. Det kan være på baggrund af en sporadisk, afbrudt eller blot en utilstrækkelig skolegang. Fælles for elevernes faglige niveau er dog, at der ofte er en hel del, der skal indhentes.

VI ER UNDERLAGT FOLKESKOLELOVEN

Det betyder, at skolen overholder alle formelle krav, såsom timetal, fagrække, årsplaner, praktikforløb, brobygning, UU-vejledning, projektopgaver, terminsprøver, nationale test og afgangsprøver.

  • Der er i gennemsnit 7 elever i en klasse, og der er altid mindst 2 lærere i en klasse.
  • På skolen er der ca. 35 elever, heraf er en gruppe STU-elever.
  • Skolen er prøveafholdende , dvs. der tilbydes 9. og 10. kl. afgangsprøve.
  • Skolen er fra skolestart august 2017 blevet til en mobilfri skole.

Hjembækskolen

Lille Stokkebjergvej 9, 4450 Jyderup

Kontakt Dagbehandlingstilbuddet Hjembækskolen