Herunder følger en kort præsentation af vores forskellige tilbud. Se vores hjemmeside for yderligere information, priser og kontaktinformation om de enkelte afdelinger.
Skolen Concura

Specialskole for elever med sociale og psykiske vanskeligheder, der medfører behov for et særligt skoletilbud.

Elever med ADHD, OCD og andre træk inden for autismespektret kan i kraft af små undervisningshold få særlige udviklingsmuligheder fagligt såvel som socialt. Hver dag indledes med moduler i dansk, matematik og engelsk. Eftermiddagene er et varieret udbud af idræt, udeliv og værksteder.

Fagligheden prioriteres højt, og der er samtidig fokus på elevens sociale kompetencer og samlede udvikling; evnen til at indgå i kammeratskabs- og samarbejdsgrupper er et vigtigt led i at trives og have lyst til at lære.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107

Leder

Andreas Bjørn Nielsen

Diagnose

Autisme

Alder

6-12 år, 13-17 år

Kommune

Holbæk