Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Clemens Gaarden

·Normalt begavede børn/unge med emotionelle, adfærdsmæssige og sociale problemstillinger.

·Børn/unge med tilknytnings -og kontaktforstyrrelser, ringe selvværd, opmærksomheds- og indlæringsvanskeligheder, generel mistillid til voksne.

·Vore indskrevne børn/unge kan komme fra hjem med misbrug, psykisk syge forældre, forældre med ringe eller helt uden forældreevne eller fra hjem med uhensigtsmæssige familiemønstre.

·Der kan være tale om traumatiske oplevelser, fysiske og seksuelle overgreb, omsorgssvigt af fysisk eller mental karakter

· Udtalt manglende forståelse i familien for, hvad barnet/den unge skal rustes til i det moderne samfund for at have mulighed for selv eller sammen med andre at skabe en selvstændig tilværelse.

Kontakt Clemens Gaarden

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Leder

Camilla Laugesen

Diagnose

Tilknytningsforstyrrelse

Alder

6-12 år