FindSocialeTilbud.dk

Clemens og Clemens Gaarden modtager børn og unge med personlighedsmæssige og følelsesmæssige problemer, som kommer til udtryk i forhold til både den fysiske og helbredsmæssige status, til den sociale status og den kognitive status.

 

Ofte er børnene vurderet til at være tidligt skadet og som havende tilknytningsproblemer. Ofte er de ikke alderssvarende udviklet og de vurderes skrøbelige og sårbare. Børnene opleves ofte utrygge, angstprægede, emotionelt ustabile og uden overskud. De udviser problemer med både usikker identitetsfølelse, selvtillid og selvværd og de opleves usikre på egen formåen, hvorfor de i det daglige kan opleves at vælge passivitet og hjælpeløshed. De kan opleves indelukkede og usikre samt triste og opgivende eller hidsige og voldsomme ved konflikter.

 

Børnene kan også opleves gerne at ville dominere, styre og bestemme selv. Det opleves, at børnene kæmper med både sig selv og omverdenen. Børnene opleves ofte at have problemer med både gensidigheden og følelserne i deres relationer. De føler sig ofte såret, svigtet og ensomme, ligesom de har svært ved at tro på, at de voksne mener, hvad de siger. De kan have det vanskeligt med den nære kontakt, ligesom de kan opleves at have svært ved at udtrykke følelser og behov. Børnene opleves ofte distancerende og de har svært ved at indgå i relationer til omverdenen på alderssvarende niveau, ligesom de opleves uden positive forventninger til fremtiden og til støtten fra de voksne. Usikkerheden skjules ofte ved at blive dominerende og kontrollerende i relationerne.

 

I forhold til det sociale opleves ofte behov for at lære de sociale spilleregler at kende samt at kunne indgå i forpligtende sociale sammenhænge og relationer. Ofte har børnene svært ved at finde venskaber, der er gode for dem og de trækkes af andre med vanskeligheder. De kan opleves opsøgende og ukritiske i deres kontakt til de andre. Børnene kan have svært ved at tage imod irettesættelser og de prøver grænser af, ligesom de kan opleves at mangle social forståelse. De kommer ofte i konflikter med andre, da de har svært ved at aflæse de andre, deres grænser og legens/samværets regler.

 

På grund af vanskelighederne med at tolke de sociale situationer kan børnene opleves at have svært ved at indgå i alderssvarende relationer, ligesom de ofte mangler evnen til på alderssvarende vis at kunne regulere sig selv i sociale sammenhænge. Sociale udfordringer fører ofte til følelsesmæssigt kaos, hvilket fører til anvendelse af undvigemanøvrer, når der opleves udfordringer. Følelsesladede situationer har ofte en stærk virkning samtidig med, at børnene har svært ved at mærke deres behov. Børnene har det svært med følelser, men anvender til trods herfor ofte en følelsesbaseret intuitiv måde at løse konflikter på. Følelsesbetonede situationer forsøges evt. holdt på afstand med rastløshed og utålmodighed, da børnene generelt har svært ved at være i de følelsesladede situationer og udtrykke følelser og behov. De intense følelsesoplevelser forsøges evt. også undgået ved at kontrollere omgivelserne.

 

Børnene kan også opleves at have vanskeligheder med at forvalte deres aggressioner, hvor de opleves at have lav tolerance for usikkerhed og flertydighed. Børnene kan opleves at have koncentrationsproblemer, være let afledelige, irritable og tale grimt. Ofte opleves det, at de intellektuelle vanskeligheder skyldes de følelsesmæssige problemer. Børnene kan have svært ved at omstille sig og skifte perspektiv, de ser ofte verden på en ukonventionel måde, hvor de også mangler fleksibilitet i deres tankegang. De kan opleves at være afhængige af ydre hjælp til at adskille fantasi og virkelighed, ligesom de har et stort behov for hjælp til at skabe orden i det indre kaos. Det opleves ofte, at der er brug for konkrete argumenter og klare aftaler for, at børnene kan finde ro.

Kontakt det sociale tilbud