Brandstrupgård

Det er Brandstrupgårds opgave, at give botilbud til mennesker, som pga. mindre nedsat psykisk funktionsevne, har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner, pleje eller omsorg. Brandstrupgård er et botilbud til mennesker, der i en periode har brug for at opholde sig i et udviklende miljø. Brandstrupgård er et botilbud til voksne, aldersgruppen er fra 24 år og opefter.

Kontakt det sociale tilbud