Antal ledige pladser: 1

Botilbudet Støttruphus

SOCIALPÆDAGOGISK OPHOLDSSTED, ET BOSTED FOR VOKSNE

Leder du efter et socialpædagogisk opholdssted? Støttruphus er et psykiatrisk botilbud med døgndækning – ejet og ledet af en fond. Vores bosted ligger i et dejligt, naturskønt område i Viborg Kommune. Vi har beboere fra Aalestrup, Aalborg, og resten af Jylland.

ÅBENT OG ANERKENDENDE SOCIALPÆDAGOGISK OPHOLDSSTED

Vi er et socialpædagogisk opholdssted med fokus på nærvær og menneskelighed. Vores åbne, værdige og anerkendende tilgang gør, at vores botilbud er et godt sted at være for psykisk syge unge og voksne mellem 18 og 60 år, som har behov for aflastning på et bosted.

Vi har ekspertise med blandt andet:

  • OCD
  • PTSD
  • Angst
  • ADHD
  • Skizofreni
  • Borderline
  • Andre udfordringer for et socialpædagogisk opholdssted

Hvorfor vælge os?

Støttruphus er et godt sted at være både for beborne, de pårørende og medarbejderne.

Beboer- og medarbejderilfredsheden er høj, sygefraværret under 3% og medarbejderudskifningen næsten nul.

Læs mere om os på vores hjemmeside www.botilbudet.dk eller ring 98 64 86 97

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Længerevarende botilbud §108, Midlertidigt botilbud §107

Leder

Brian Nielsen

Priser

2.245,72

Antal normerede pladser

6

Diagnose

Personlighedsforstyrrelse, Tilknytningsforstyrrelse, Udviklingshæmning, Udadreagerende adfærd, Synsnedsættelse, Stofmisbrug, Spiseforstyrrelse, Skizofreni, Selvskadende adfærd, PTSD, Opmærksomhedsforstyrrelse, Omsorgssvigt, OCD, Normbrydende adfærd, Nervøse el. stress relaterede tilstande, Mani, Kognitiv forstyrrelse, Indadreagerende adfærd, Hørenedsættelse, Hjerneskade medfødt, Hjerneskade erhvervet, Hjemløshed, Flygtning, Forandret virkeligheds opfattelse, Døvblindhed, Demens, Bulimi, Autisme, Asperger, Anoreksi, Angst, Alkoholmisbrug, Afvigelser i personligheden, ADD, ADHD, Depression, Adfærds-og følelsesmæssige forstyrrelser, Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio faktorer

Alder

24-30 år, +30 år, 18-23 år, 16-23 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=RNA-4234&afdelingsid=29e604b9-5d05-4709-a7fb-d9fc0a40cb35&aktivtMenupunkt=

Tillægsydelser

Bostøtte § 85, Akutanbringelser

Antal ledige pladser

1

Kommune

Viborg

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.