FindSocialeTilbud.dk

Botilbuddet Team Tureby

Målgruppe

Målgruppen er mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Udover Autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser kan vores målgruppe have psykiske funktionsnedsættelser- og/ eller intellektuelle kognitive forstyrrelser såsom ADHD, hjerneskade, mental retardering, samt sindslidelser såsom Tourettes syndrom og OCD.

Målgruppens funktionsniveau er lavt til moderat.

Vores målgruppe er ofte præget af en problemskabende adfærd, som kan komme til udtryk ved en selvskadende og eller udadreagerende adfærd.

Kontakt det sociale tilbud