FindSocialeTilbud.dk

Botilbuddet på DNS er et sted, hvor voksne med store vanskeligheder kan leve, udvikle sig, skaffe sig færdigheder, gøre nytte, få betydning i et fællesskab med andre voksne, der socialt og personligt er i en overskudssituation, og som har gavn af at bruge af deres overskud og derved i fællesskabet lære at blive rummelige mennesker.

Målsætningen er, at disse voksne med meget komplekse vanskeligheder efter deres ophold på Botilbuddet på DNS kan leve et liv i større værdighed, i højere grad være selvhjulpne og med en langt højere kvalitet i deres liv.

Vores botilbud er fristed og et lærested for nogle af de mennesker, der – uden indgriben – er på vej til at blive udstødte, marginaliserede, ensomme, overladt til sig selv med en fast overførsel af et pengebeløb hver måned; og som ofte bliver til besvær for sig selv og for andre.

Vores botilbud er ligeledes et fristed for mennesker, som gerne vil bidrage til at fællesskabet ikke udelukker de, der har det sværest, og som erkender, at individualismen ikke rækker, når nu vi mennesker er her sammen. Nogle af disse er deltagere på DNS.

DNS er forkortelse af Det Nødvendige Seminarium, et lærerseminarium, der har uddannet lærere siden 1972. DNS er en kostskole med et program, der indeholder de samme akademiske fag, som andre danske lærerseminarier. Herudover indeholder det 3-årige forløb studierejser og praktikperioder.

Kontakt det sociale tilbud