Botilbud på Tværs ApS

Botilbud på Tværs er et alsidigt botilbud, der tilbyder en række forskellige løsninger, der alle tilpasses individuelt efter den enkelte borger.

Borgere visiteres hertil efter Lov om Social Service, men kan samtidig have forskellige strafferetlige foranstaltninger. På den døgnbemandet telefon træffes altid en visitationsansvarlig, der kan hjælpe uanset hvad klokken er.

  • Individuelle og Samkørte Botilbud §§ 107 og 108.
  • Botilbud i større afdeling §§ 66, 107 og 108.
  • Akut- og Udredningspladser §§ 66 og 107.
  • Socialpædagogisk Støtte i eget hjem § 85.
  • Beskyttet Beskæftigelse og Aktivitets- og Samværstilbud §§ 103 og 104.

Kontakt det sociale tilbud