Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Bostedet Vendelbo Vest

Værdigrundlag, menneskesyn og målsætning.

”På Bostedet Vendelbo har vi et humanistisk menneskesyn, hvor behandlingen tager udgangspunkt i, at hvert menneske er unikt og har drømme og ønsker for sit eget liv. Vi tilstræber at skabe rammer, hvor den enkeltes muligheder og rettigheder sikres og giver plads til selvoplevelse, selvindsigt og i sidste instans plads til udvikling.”

Vi tager udgangspunkt i ressourcerne og potentialet i den enkelte og tror på, at forandring / udvikling er muligt i et fagligt kvalificeret rum. Det tilstræbes at udvikle nye og mere hensigtsmæssige samværsformer og strategier, således den enkeltes ressourcer udnyttes, selvfølelsen øges og selvstændigheden udvikles.

Vendelbos kultur er karakteriseret af rummelighed overfor beboernes værdier og livsform, så den enkelte beboer støttes til udvikling af sociale færdigheder og større grad af selvhjulpenhed. En støtte der løbende bliver tilpasset den enkeltes beboers ønsker, behov og ressourcer – gennem at:

  • være nænsom og respektfuld i en nærværende kontakt
  • rumme følelser, forstå reaktioner og handle fyldestgørende i forhold hertil
  • sætte fokus på her og nu
  • konfrontere selvdestruktiv adfærd
  • give omsorg og opmærksomhed
  • arbejde i et fagligt rum, hvor selvindsigt er betonet højt
  • naturlige og ægte relationer

Kontakt Bostedet Vendelbo Vest