Antal ledige pladser: 4

Bostedet Vendelbo

Bostedet Vendelbo

Nordjysk botilbud med trygge rammer for voksne med psykiske lidelser

Bostedet Vendelbo er et bosted og botilbud med forskellige nordjyske behandlingsmuligheder fordelt på fire afdelinger rundt omkring i Vendsyssel. Her hjælper vi beboere med diagnosticerede sindslidelser eller dobbeltdiagnoser til en bedre tilværelse gennem trygge rammer og positiv udvikling. Alle vores bosteder har gode fællesarealer ude og inde med mulighed for mange aktiviteter og gøremål. Vores bosteder er beliggende i Vrå, Lørslev og Thorshøj, som er mindre byer placeret mellem Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev i Nordjylland. Dog har vi beboere fra hele Jylland, Fyn og Sjælland, der har brug for sikre og trygge rammer.

Vi er et hold af engagerede medarbejdere med forskellige relevante uddannelser med lyst og evner til at støtte og hjælpe beboere til en bedre tilværelse ud fra beboernes egne drømme og ønsker for livet.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Midlertidigt botilbud §107, Længerevarende botilbud §108

Leder

Kenneth Larsen

Antal normerede pladser

35

Diagnose

Alkoholmisbrug, Tilknytningsforstyrrelse, Personlighedsforstyrrelse, Adfærds-og følelsesmæssige forstyrrelser, Udadreagerende adfærd, Selvskadende adfærd, PTSD, Opmærksomhedsforstyrrelse, Omsorgssvigt, OCD, Normbrydende adfærd, Nervøse el. stress relaterede tilstande, Hjemløshed, Angst, ADHD, ADD, Afvigelser i personligheden, Autisme, Depression

Alder

16-23 år, 18-23 år, 24-30 år, +30 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=CTQ-2145&afdelingsid=e4659b14-65a5-4543-aebe-f92c1221cf6e&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD

Tillægsydelser

Akutanbringelser

Antal ledige pladser

4

Kommune

Hjørring

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.