Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Bostedet Vangsbovej 5

Bostedet Vangsbovej 5 – er akkrediteret 2011 og re-certificeret august 2014 samt oktober 2017. Personalet består af uddannede pædagoger samt personale med pædagogisk erfaring. Den praktiske og administrative personalegruppe har alle relevant erhvervsuddannelse. Personalet modtager supervision fra faglig uddannet supervisor. Personaleuddannelse og kursusativitet fremgår af botilbudets website. Målgruppen er karakteriseret ved adfærdsmæssige, psykiske og sociale problemer og vil i et vist omfang have tilknytning til det psykiatriske behandlingssystem. Målgruppen ses ofte at udvise social utilpassethed, passivitet, mangelfuld selvindsigt, vanskeligheder med at tage ansvar og træffe personlige valg. Kollegiet i Lystrup er godkendt af Århus kommune. Ydelser er individuelle med afsæt i en grundydelse på 15 timer pr. uge. Yderligere timer kan tilkøbes. Yderligere information på botilbudets website eller hos leder. Vi har supplerende godkendelse til Aflastning, Afklaring og Akut indskrivning. Vi ønsker at styrke vores beboere så de bliver i stand til at klare deres dagligdag – deres liv. Indskrivning er ikke tidsafgrænset; men vil altid være aftalt med Handlekommune. Handlekommune har den specifikke tilsynsforpligtelse og botilbudet har et tæt samarbejde med beboerens sagsbehandler. Socialtilsyn Midt, Silkeborg er tilsynsmyndighed. Praksis udspringer af en fast struktur med faste rutiner. Vi arbejder med afsæt i Miljøterapi, kognitiv og narrativ metode . Der tilbydes individuelle udviklingsplaner for alle beboere, ligesom der tilbydes understøttende udviklingssamtaler. Botilbudet arbejder med kontaktpersonordning, hvilket muliggør en kontinuerlig faglig indsats. Der udarbejdes 2 statusrapporter (for hver beboer) pr. år. Botilbudet er et bofællesskab for 6 beboere. Fællesskabet styrkes gennem de daglige aktiviteter i botilbudet. I løbet af året planlægges fælles aktiviteter ud af “huset”. Som udgangspunkt forventer vi at beboerne er aktiveret udenfor botilbudet. I perioder accepterer vi at beboere er uden ekstern aktivering; men vi arbejder, sammen med den enkelte beboer, på at en del af dagligdagen udspilles udenfor botilbudet. Århus kommune har mange tilbud der bør kunne matche målgruppens behov. Vi henviser i øvrigt  til botilbudets website – www.bostedetvangsbovej.dk

Kontakt Bostedet Vangsbovej 5

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107

Leder

John Anderskou

Diagnose

Autisme, Personlighedsforstyrrelse, Tilknytningsforstyrrelse

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år