FindSocialeTilbud.dk

Bostedet Spiren

Bostedet Spiren er et tilbud til unge, som har brug for støtte og vejledning for at komme godt videre i livet og opleve succes. Vi henvender os særligt til unge som har brug for faste, trygge rammer og et lille socialt miljø med plads til, og fokus på, den enkelt. Vi arbejder for at skabe resultater med unge der kæmper med udfordringer af forskellig karakter bl.a. psykiske lidelser, livsstilsmisbrug og identitetsvanskeligheder. Vi har forståelse for og kendskab til fremmede kulture og taler farsi og tyrkisk. Vi arbejder holistisk med de unge og deres udvikling, hvilket betyder at vi har fokus på følgende: sundhed og hygiejne, uddannelse og beskæftigelse, fritid og sport, økonomi og post og familie, venner og netværk.

Kontakt det sociale tilbud