Godkendt som privat botilbud for voksne fysisk / psykisk
udviklingshæmmede med nedsat funktionsevne der har behov
for botilbud efter servicelovens SEL § 107 og § 108.
Aktivitetsstedet er godkendt i henhold til servicelovens SEL § 104.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107, Længerevarende botilbud §108

Leder

Kirsten Bondo

Diagnose

Udviklingshæmning

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år