FindSocialeTilbud.dk

Bostedet Fruerlund

På Fruerlund er nøgleordene:- – glæde. – fællesskab. – humor. – udvikling. – ligeværdighed. Anerkendelse i alle relationer på Fruerlund. Respekt for det enkeltes potentialer og egenart. Den socialfaglige metode er anerkendende kommunikation og relations pædagogisk praksis. Metodens redskaber er dialog med fokus på både mål og processer hent til målet. I samarbejde mellem beboeren, personale, sagsbehandler og forældre fastsætter vi mål og delmål for indsatsen. Metodens effekt måles ved udvikling og forældrefrigørelse samt ved at beboeren får nye færdigheder i at kunne klare et ungdoms/voksenliv. Beboeren er hjulpet på vej til at kunne klare tilværelsen i egen bolig/bofællesskab samt viser livsglæde og oplever livskvalitet.

Kontakt det sociale tilbud