fbpx

BostedDanmark

Tilbuddets navn:

Botilbud Danmark

Type af tilbud: Botilbud §66, §108, §107 og Dagtilbud §104

Tilbuddet tager afsæt i den enkelte beboers nærmeste udviklings zone. Hver beboer har hver sine kompetencer og behov. Derfor er der i et helhedstilbud som vores, også mulighed for, at den enkelte beboer får tilstrækkelig tid til at foretage selvvalgte aktiviteter. Det være sig at høre musik, spille computer, se en film, pleje en særinteresse og lign. Der er i et helhedstilbud som vores også mulighed for at gå i biografen, tage på udflugter, ferieture, tage på cafe og lign. Kendskab til beboernes færdigheder i forhold til en given opgave/aktivitet, vil optimere resultaterne og danne grundlag for den pædagogiske strategi. Som en integreret del af vores helhedstanke, vil vi præsentere den enkelte beboer for et skræddersyet dagtilbud. Et dagtilbud indeholder forskellige aspekter og aktiviteter indenfor motion, outdoor, havearbejde, køkkenopgaver og forskellige botræningsopgaver mm. Ligeledes samarbejder vi med mindre virksomheder om jobpraktik et par timer om ugen, hvis dette på sigt er muligt for beboeren.

Værdigrundlag: Botilbuddet er et tryghedsskabende miljø, hvor der er mulighed for at få støtte til at leve et liv så tæt på egen opfattelse af livskvalitet som muligt. Beboerne oplever en blød overgang fra institutionslivet til et selvstændigt liv, hvor der støttes op om at bevare/forbedre den enkelte beboers fysiske, psykiske og sociale funktion. Bostedets beboere støttes i at udvikle egne ressourcer, således at den enkelte er i stand til at præge egne livsbetingelser.

Kontakt det sociale tilbud

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.