Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Bofællesskabet Reinsholmgård

Bofællesskabet er rettet mod voksne, der grundet betydelig nedsat psykisk funktionsevne har behov for en særlig boform med omfattende hjælp og støtte i hverdagen, jf. servicelovens §108. Tilbuddet tilpasses efter den enkelte beboers behov. Beboerne kan karakteriseres som psykisk ressourcekrævende i let til svær grad. Det gælder for: socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne. Bofællesskabet Reinsholmgård er et botilbud med tilhørende aktivitets- og samværstilbud (§104). Botilbudet har plads til 3 voksne psykisk udviklingshæmmede med autisme, som kan få udbytte af en hverdag med aktivt indhold, i rummelige familielignende og landlige omgivelser. Det er beboere som kræver koncentreret og konstant verbal, psykisk og/eller fysisk støtte og struktur i dagligdagen og der vil derfor være 1 til 1 normering med gennemgående personaler i de vågne timer alle årets dage. En fuldtidsplads på Reinsholmgård forudsætter deltagelse i aktivitets- og samværstilbudet på stedet. For Reinsholmgårds beboere gælder det, at det er problematisk at trives i store og/eller blandede miljøer. De har behov for ro, overskuelighed og megen struktur i dagligdagen og har behov for et mindre tilbud, hvor de kan trives og vi kan skabe optimale udviklingsmuligheder for den enkelte. På bofællesskabet Reinsholmgård vil vi søge at indskrive beboere, som kan ”matche” hinanden. Det er ikke alle, der er i stand til at bo sammen. Der lægges derfor vægt på at finde den rette beboersammensætning, således at beboernes forskellighed ikke griber negativt ind i de individuelle behov og udfoldelsesmuligheder.

Kontakt Bofællesskabet Reinsholmgård

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Aktivitets- og samværstilbud §104, Længerevarende botilbud §108

Leder

Tenna Jannie Petersen

Diagnose

Autisme, Udviklingshæmning

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år