Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

På Bostedet Løve arbejder vi ud fra en anerkendende og organisk psykoterapeutisk tilgang, som har fokus på mennesket i sin helhed. Afgørende i den anerkendende og organisk psykoterapeutiske tilgang er det relationelle arbejde. Vores forståelse er, at som mennesker er vi sociale væsener, vi fødes ind i relationer og lærer at fungere (eller ikke fungere) i livet igennem disse relationer. Det kræver tryghed at kunne knytte sig til andre. Så helt kort kan man sige: Jo mere tryghed, desto bedre mulighed for udvikling. På Løve betyder det, at vi arbejder målrettet med at opbygge trygge og stabile rammer og relationer til beboerne, så de kan få nye erfaringer med, at være i omsorgsfulde og anerkendende sammenhænge med andre mennesker.

Vi er uddannet organiske psykoterapeuter og kan efter aftale med beboeren kan gå ind og tilbyde terapi til den enkelte. Der arbejders med at støtte den kognitive, følelsesmæssige og kropslige udvikling. Vi har en særlig opmærksomhed på kroppen, fordi livets knubs, chok og traumer sidder her, og evnen til selv-regulering ift. spænding og afspænding er en kropslig kompetence, som er vigtig for al anden udvikling og læring.

Vi er inspireret af Peter Levines chok traume teori, og Ulle Runge Weekes pædagogiske formidling af, hvordan teorien kan omsættes i en praktisk hverdag med beboerne. Vi trækker også på udviklingspsykologiske tilgange, bl.a. repræsenteret ved Bowlby, der har fokus på hvor afgørende vores evne til at knytte os til andre er for vores trivsel, og evne til at lære og udvikle os som mennesker.

Med den anerkendende pædagogiske tilgang som en integreret måde at arbejde på, ser vi beboeren, hans/hendes ønsker og drømme, alt det der går godt, også de helt små skridt, og vi gør dem til en vigtig del af livet. Det beboeren lykkedes med, de gode intentioner, de forsøg de gør, også selvom de ikke lykkes i første eller 23. gang, er vigtige for os at fastholder og bevare fokus på. Det er de mange små skridt, som flytter udviklingen lidt nærmere de mål, den enkelte ønsker for sig selv i livet. Herfra arbejder vi i fællesskab med de problematikker den enkelte står overfor, og støtte ham eller hende frem mod at vende tilbage til uddannelse, job, egen bolig eller andre mål for fremtiden.

Kontakt Bofællesskabet Løve

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.