Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Bofællesskabet Farsø

Målgruppen er psykisk udviklingshæmmede. De beboere, som skal bo i ”Bofællesskabet Farsø”, er alle over 18 år ved indflyningen. De har alle et funktions niveau, som gør, at de med støtte og hjælp klarer hverdagens gøremål så som: rengøring personlig hygiejne indkøb madlavning tøjvask De pædagogiske overvejelser, der ligger til grund for målgruppen og dennes funktions niveau er, at de skal bakkes op i at være selvstændige og selvhjulpne i den udstrækning, de magter det. Beboerne kan kommunikere med omverdenen verbalt. Deres reaktions mønstre er uforudsigelige og målgruppens behov for tryghed gør, at de har brug for hjælp og støtte døgnet rundt. De overvejelser, vi har haft om målgruppen, har også været om målgruppens sammensætning.

 

Det er vigtigt, at beboerne siger hinanden noget og vil hinanden og dermed former en homogen gruppe. Beboerne vil blive visiteret efter de retningslinjer som er gældende ifølge Målgruppen for botilbud efter Servicelovens § 107, stk.1 ” jf. Socialministeriets Vejledning nr.4 til serviceloven af 5. december 2006” om botilbud m.v. til voksne kapitel 7, punkt 112.

 

Vores faglige målsætning: Formål med ydelsen

– Pædagogisk målsætning At højne den enkeltes livskvalitet ved:

• At forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder.

• At beboeren opnår evne til at mestre eget liv gennem indflydelse, ansvar for eget liv og accept af egen livssituation.

• At beboeren får støtte til at udvikle egne ressourcer og skabe struktur i hverdagen, så den enkelte kan leve så selvstændigt som muligt.

• At beboeren får mulighed for at deltage i socialt samvær.

Kontakt Bofællesskabet Farsø

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107, Længerevarende botilbud §108

Leder

Niels Jensen

Diagnose

Hjerneskade, Udviklingshæmning

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år