Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Bofællesskaberne Inge og Sofie Marie

Bofællesskaberne Inge og Sofie Marie er for unge/voksne med udviklingshæmning og synshandicap samt moderat fungerende med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og evt. ledsagende udviklingsforstyrrelser og/eller psykiatriske overbygninger.

Det er vores mål at skabe rammerne for et trygt og meningsfyldt liv samt vedligeholde og videreudvikle livskompetencer, således at beboerne på sigt behøver mindre støtte i hverdagen.

Vi råder over 44 lejligheder fordelt i tre huse med hver deres målgruppe, oprettet som bo-afdelinger efter Almenboliglovens § 105, stk. 2 samt Servicelovens § 107.

Ringsted kommune har godkendt bofællesskaberne som et privat tilbud og drives som non-profit selvejende institution under Fonden Mariehjemmene.

Beboerne modtager støtte efter §§ 83, 85 og 87 i Serviceloven.

Stedet er organiseret i 7 teams med ca. 79 medarbejdere.

Kontakt Bofællesskaberne Inge og Sofie Marie

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Midlertidigt botilbud §107, Længerevarende botilbud §108, Beskyttet beskæftigelse §103, Aktivitets- og samværstilbud §104

Leder

Rikke Christensen

Visitationsansvarlig

Rikke Christensen

Antal normerede pladser

62

Diagnose

Autisme, Udviklingshæmning, Synsnedsættelse, ADHD, Angst, Depression, OCD

Alder

24-30 år, 18-23 år, +30 år

Tillægsydelser

Bostøtte § 85

Kommune

Ringsted

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.