Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Børns-Trivsel & projekt UNIK

Projekt UNIK

Formålet med Projekt UNIK er at give nuværende eller tidligere anbragte unge en bedre livskvalitet, støtte til at mestre eget liv, en målrettet indsats som udvikler de unges sociale og personlige færdigheder, for at styrke deres sociale robusthed med et øget selvværd. UNIK giver de unge muligheden for et kompetenceløft i trygge rammer på vores SMART Recovery & Craft Youth Ambassadør og Mentorforløb. Hvad tilbyder UNIK?: Vi arbejder i fællesskab 360° rundt om dig og dit netværk. I Projekt UNIK går vi nye veje for at give dig mulighed for at udvikle dit fulde potentiale. Vi tilbyder dig en stabil platform samt et trygt ståsted, hvorfra du med dine kompetencer og værktøjskasse sikrer det bedst mulige udgangspunkt for et godt og selvforsørgende liv med en plads i fællesskabet. Projekt UNIK er et efterværnstilbud til dig, som er nuværende eller tidligere anbragt mellem 18-30 år. Vi er psykologisk forankret og tilbyder gratis psykologsamtaler.

Vi har mange forskellige aktiviteter, hvor vi bl.a. træner dine sociale færdigheder og styrker din livsduelighed. I UNIK får du støtten og trygheden til at få et større og sundt netværk, og vi hjælper dig med at ændre din (livs)situation. I Projekt UNIK bliver du set, mødt og rummet. Vi lytter til dine ønsker og drømme, og har fokus på de små sikre skridt til en succesfuld forandring.

Hos os får du professionel hjælp til at øge din motivation og trivsel, som er en forudsætning for, at du kan komme i gang med en uddannelse. Vi giver dig tid og en længerevarig støtte gennem netværket ´den vikarierende familie´, for at øge dine muligheder til at fastholde job og gennemføre din uddannelse, så du kan skabe det liv og den fremtid, som du ønsker. I Projekt UNIK dokumenterer vi vores resultater og måler fra opstart på de unges positive udvikling. En vigtig del af UNIK er, at de unge har en stemme i eget liv, og derfor har de været inddraget i udviklingen af projektet og nye initiativer. Du kan læse om vores Projekt resultater og den sociale samfundsmæssige analyse (SROI), som Økonomer Uden Grænser har udarbejdet for projektet:

Kontakt Børns-Trivsel & projekt UNIK