Bølgebryderen tilbyder døgnbehandling til unge

Bølgebryderen er et lyst og venligt hus, der ligger smukt ned til Mariager fjord med egen badebro.

Bølgebryderen er et bosted godkendt til SL § 66 stk. 1 nr. 6 og § 107. Målgruppen er unge mennesker mellem 14-22 år, der alle er diagnosticeret/ er i udredning for ADHD og/eller ASF og ligeledes har et forbrug af euforiserende stoffer og/eller alkohol, som bl.a. bruges som redskab til at forsøge at lindre og berolige dem selv.

På Bølgebryderen arbejder vi miljøterapeutisk, hvor trygge relationer og beroligende fysiske rammer er essentielle i den helhedsorienterede indsats. Livet i vores hus er præget af genkendelighed og forudsigelighed, hvilket frigiver overskud og ro for den unge i processen mod øget trivsel.

Dette miljøterapeutiske arbejde foregår i tæt samarbejde med Børne- og ungdomspsykiatrien og andre relevante samarbejdspartnere.

Bølgebryderen tilbyder desuden rusmiddelbehandling og beskæftigelse som en del af tilbuddet.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Aktivitets- og samværstilbud §104, Beskyttet beskæftigelse §103, Både §66 stk.1 nr. 5 og §107, Efterværn §76, Socialpædagogisk støtte udenfor botilbud §85, Delvis lukkede døgn inst. §66 stk.1 nr.6, Socialpædagogisk opholdssted §66 stk. 1 nr. 6

Souschef

Ditte Falk Marino

Leder

Torben Manø

Antal normerede pladser

4

Diagnose

ADHD, Autisme

Alder

13-17 år, 16-23 år, 18-23 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=NPR-1186&afdelingsid=17c59f49-d202-41a6-b758-82c2691f8595

Antal ledige pladser

2

Kommune

Mariagerfjord

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.