Bøgelund CFU

Socialpædagogisk behandling på Bøgelund CFU.

Vi understøtter at den unge kan udvikle evnen til at tage ansvar, selvstændighed og handlekompetence. Dette sker vha. en struktur præget af vedholdenhed, anerkendelse, italesættelse, tydelighed og konsekvens.

Den unge hjælpes således til, at fastholde en god døgnrytme, da en god døgnrytme medvirker til udviklingen af den unges ressourcer.

Der arbejdes på en praktisk selvstændighedsgørelse, hvor den unge opnår praktiske færdigheder i almindelig daglig liv (ADL træning). Der arbejdes på at udvikle de socialekompetencer, at være sammen med de andre unge og voksne på en hensigtsmæssig måde.

Der arbejdes med de processer og dynamikker, som finder sted i relationen mellem de unge i både mindre og større gruppesammenhæng for her igennem at udvikle ansvarstagen, selvstændighed og handlekompetence hos den enkelte unge.

Der arbejdes identitetsopbyggende, hvor den unge får mulighed for, at vælge sunde værdier til og usunde værdier fra. At være noget unikt og at have et tilhørsforhold.

På Bøgelund CFU genereres der en dialektisk læring for den unge og medarbejderne gennem analyse, italesættelse og en løsningsfokuseret tilgang. Dette skal medvirke til skabelsen af en bæredygtig relation til den unge med henblik på, at skabe forståelse for samfundets normer.

Vi arbejder på kontinuerlig udvikling i det pædagogiske arbejde. På Bøgelund CFU prioriteres det, at det pædagogiske arbejde ikke styres af tilfældigheder, men af grundigt gennemarbejdede dispositioner. Derfor arbejder vi hele tiden med, at højne og udvikle det pædagogiske arbejde i relation til de unge, der er på Bøgelund CFU.

Kontakt det sociale tilbud