Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Bøgebakken Pleje- Og Sundhedscenter

Du finder Bøgebakken i det smukke Lejre tæt på Lejre Station, Lejre Museum, Sagnlandet Lejre, Hertadalen, Nationalpark Skjoldungernes Land og meget mere.
Velkommen til Lejre.
Bøgebakken består af 1A1, 1A2, 1B3, 1B4 samt Bøgebakken 2, 3 og 4 i alt 72 boliger fordelt på 7 huse, hvoraf to af husene er til svært syge borgere med demens.
7 boliger fordelt i 1A1, 1A2 og 1B4 bruges til midlertidige ophold.

Sammen skaber vi rammerne for en nærværende og indholdsrig hverdag – en hverdag der giver mening for den enkelte. Her har du mulighed for at få den rette pleje, træning og omsorg i det omfang du har behov for, inden for de rammer vi har til rådighed.

De frivillige på Bøgebakken gør en forskel. De går ture og cykler med beboerne, er besøgsvenner, holder fester, arrangerer bankospil, udgiver månedsbladet Impuls og meget mere. Så kom og vær med, og har du lyst kan du melde dig som cykelpilot her.

Læs Impuls, som er vores husavis, der laves af frivillige med information til beboerne og pårørende om kommende aktiviteter og arrangementer, små historier, fortællinger fra tidligere arrangementer samt praktiske oplysninger.

Beboer og Pårørende Rådet. Læs det sidste referat.

Der er meget mere på Bøgebakken
Genoptræningscentret øgebakken er specialiseret indenfor kræftforløb, nye knæ og hofter, knoglebrud, håndkirurgi og skulderproblemer.
Træning i varmvandsbassin, som visiteres til borgere med fx stærke smerter.

Lejregruppen, den udekørende hjemmepleje.

Hjemmesygeplejen Bøgebakken, den udekørende sygepleje.
Sygeplejeklinik distrikt Bøgebakken for borgere der er bevilget sygepleje. Her skal du selv være i stand til at møde op på sygeplejeklinikken.
Daghjemmet Bøgebakken, som er et særligt tilbud rettet mod hjemmeboende borgere med demens.

Derudover holder Center for Velfærd & Omsorgs administration til på Bøgebakken hvor ledere, konsulenter, demens-, forflytning- og uddannelseskoordinator, kostvejledere og administrativt personale har deres kontorer.

Kontakt Bøgebakken Pleje- Og Sundhedscenter