FindSocialeTilbud.dk

Bo-og opholdsstedet i Juelsminde

På opholdsstedet i Juelsminde er der plads til 10 unge i alderen 3 til 18 år med mulighed for forlængelse til det 23. år samt to pladser til aflastning og et enkeltmandsprojekt.

Målgruppen er;

  • 3 til 23 år (omsorgssvigt, seksuelt overgreb, voldeligt overgreb, udadreagerende adfærd)

  • 3 til 23 år (opmærksomhedsforstyrrelse, udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder, anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse)

  • 3 til 23 år (omsorgssvigt, seksuelt krænkende adfærd, selvskadende adfærd, indadreagerende adfærd)

  • 3 til 23 år (spiseforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, stressbelastning, andre psykiske vanskeligheder)

  • 3 til 23 år (angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse)

  • 3 til 23 år (personlighedsforstyrrelse, omsorgssvigt, selvskadende adfærd, indadreagerende adfærd)

  • 3 til 23 år (udviklingshæmning, sjældent forekommende funktionsnedsættelse, udadreagerende adfærd)

Opholdsstedet kan rumme unge der har begyndende misbrugsproblemer.

Vi har et åbent og rummeligt miljø med stor faglighed.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107

Leder

Ellen Holberg Petersen

Diagnose

Depression, Tilknytningsforstyrrelse, Udviklingshæmning

Alder

6-12 år, 13-17 år, 16-23 år, 18-23 år