Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Bo- og Behandlingscenter Blokhus

Bo- og Behandlingscenter Blokhus er et bo- og behandlingstilbud for voksne i alderen 18-50 år med psykiske og/eller sociale problemer samt misbrugsproblemer.

​Vi er et bosted for dem, som har brug for behandling og støtte til at håndtere de udfordringer, der er uoverskuelige for dem i hverdagen.

Vores botilbud er beliggende tæt på Brønderslev, Aalborg og Hjørring i region Nordjylland, men du naturligvis velkommen uanset hvor i landet du kommer fra.

Kendetegnende for vores målgruppe er:

  • De kan have svært ved at fungere socialt sammen med andre mennesker
  • De må tage medicin mod deres psykiatriske lidelse
  • De har svært ved at mestre egenomsorg
  • De har brug for støtte til praktiske gøremål for at kunne klare sig i egen bolig
  • De har svært ved at håndtere svære personlige problemer
  • De har svært ved at håndtere problematikker omkring misbrug af alkohol og stoffer
  • Kan have en mindre hjerneskade – medfødt eller erhvervet
  • Kan have ubearbejdede psykiske problemer eller traumer
  • Målgruppen har behov for en specialiseret og målrettet indsats med udgangspunkt i individuelle behov og ønsker.
  • Vores medarbejdere har derfor stor erfaring, viden og kompetencer inden for disse problematikker, så vi kan favne så bredt som muligt og tilbyde det allerbedste for den enkelte beboer.

Se også https://findsocialetilbud.dk/sociale-tilbud/kirketerp-gamle-skole/

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Både §66 stk.1 nr. 5 og §107, Delvis lukkede døgn inst. §66 stk.1 nr.6, Længerevarende botilbud §108, Socialpædagogisk opholdssted §66 stk. 1 nr. 6, Midlertidigt botilbud §107

Leder

Gitte Simonsen

Priser

2303,00 - 4292,00 kr. pr. døgn

Visitationsansvarlig

Forstander, Gitte Simonsen

Opsigelsesvarsel

Løbende måned + en måned

Antal normerede pladser

14

Diagnose

ADHD, Depression, Mani, OCD, Personlighedsforstyrrelse, PTSD, Tilknytningsforstyrrelse, Alkoholmisbrug, Skizofreni, Omsorgssvigt, Stofmisbrug

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år, 16-23 år

Tilbudsportalen

Bo- og Behandlingscenter Blokhus

Kommune

Jammerbugt

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.