Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Blå Kors Hjemmet Hobro

På Blå Kors Hjemmet Hobro tager vi imod mennesker, der er kommet i vanskeligheder på grund af et massivt og ødelæggende misbrug, hjemløshed, psykiske udfordringer eller andre sociale udfordringer.

Vi er godkendt efter serviceloven §107, 108, §110, og §103 og tilbyder dagtilbud og døgnophold med forskelligt indhold og forskellige varighed – fra få måneders ophold til flere år.

Vi hjælper mennesker, som har haft et alkoholmisbrug eller blandingsmisbrug i lang tid og er skadet psykisk, fysisk og socialt. Vores rusfrie rammer skaber mulighed at komme ud af sit misbrug og for udvikling, således man har mulighed for at lev et meningsfuldt liv. Borgeren skal derfor være indstillet på at respektere vores rusfrie ramme og ville arbejde henimod rusfrihed under opholdet.

Vores botilbud SEL §107 – §108

Borgere på §107 og 108 bor her typisk i en midlertidig længerevarende periode.

De fleste flytter på et tidspunkt ud i egen bolig med støtte og pension eller arbejde.

Opholdet har fire faser, hvis længde varierer efter person:

Forberedelse: Kontakt fra kommune – forsamtale – visitation

Stabilisering og udredning: Udarbejdelse af opholds- og udredningsplan (ressourceplan FFB), styr på medicin etc.

Udførelse: Gennemføre opholdsplan, evaluering og revidering af mål og delmål, statusmøder med kommunen

Udslusning: Plan for tilværelsen efter ophold på Blå Kors Hjemmet Hobro i samarbejde med kommunen

I forløbet indgår bl.a.

– Miljøterapi – borgerne er eller bliver efterhånden selvhjulpne ift. f.eks. tøjvask, indkøb m.m.

– Daglige gøremål som rengøring, havearbejde, værkstedsarbejde etc.

– En fast daglig struktur uden rusmidler

– Støtte til at genoprette kontakt med netværk

– Hjælp til at rydde op i økonomien og få styr på fremtiden

– Hyppige samtaler, kontakt og socialt samvær med andre mennesker

– Samtaler med psykiater, hvis det er nødvendigt

– Neurofeedback, FIT, LA2, NADA

 

Vores hjemløseafdeling SEL §110

Korte intensive ophold for mennesker, når de ikke har et hjem eller ikke kan fungere i eget hjem. Borgere bor her gennemsnitligt 3-4 mdr.

De fleste kommer videre i egen bolig med bostøtte, botilbud, døgnbehandling el.lign.

 

Visitation

Borgeren kan selv møde op eller henvende sig telefonisk.

Hjemmets forstander afgør, om du er i målgruppen, og om vi kan indskrive dig.

Hvis vi ikke har plads, hjælper vi dig videre til et andet relevant forsorgshjem.

Borgerens hjemkommune kan også henvise til Blå Kors Hjemmet Hobro.

Opholdet har fire faser:

Forberedelse: Visitation via forstander, oplysning til kommunen og opstartsmøde

Stabilisering og udredning: Udarbejdelse af opholds- og udredningsplan (ressourceplan FFB)

Udførelse: Gennemføre opholdsplan, evaluering og revidering af mål og delmål, statusmøder med kommunen.

Udslusning: Plan for tilværelsen efter ophold på Blå Kors Hjemmet Hobro, kontakt med kommunen, iværksættelse af bostøtte

Borgerne har en række muligheder:

– Hjælp til boligsøgning og afklaring boligstøttebehov

– Motion

– Socialrådgiverbistand

– Gældsrådgivning

– Afrusning

– Rådgivning om kost og ernæring

– Aktiviteter som billard, bowling og udflugter

– Beskæftigelse på værksted, køkken, rengøring eller på udendørsarealer

 

Vores Dagtilbud / Beskyttet beskæftigelse SEL §103

Vores dagtilbud er beskæftigelse i værksted, køkken, have eller med rengøring for mennesker, der har brug for aktivering i trygge rammer om dagen.

Blå Kors Hjemmet Hobro har seks dagtilbudspladser

Dagtilbuddet følger Servicelovens §103

Det er en kombination af beskyttet beskæftigelse, aktivitet og samvær med fagligt kvalificeret personale og borgere på Blå Kors Hjemmet

Beskæftigelsen er på værksted med at samle legetøj, havearbejde, rengøring eller køkkenarbejde.

Inkluderet i dagtilbuddet:

– Vejledning ved køkkenpersonalet i ernæringsrig kost

– Socialpædagogiske og støttende samtaler med en medarbejder

– Konsultation ved hjemmets socialrådgiver

– Daglige aktiviteter som gåtur, udflugter, socialt samvær og fejring ved højtider

– Udlevering af antabus

Mulighed for tilkøb

Der vil udover dagsprisen være mulighed for at købe en eller flere tillægsydelser.

– Sund mad til rimelig pris, som spises sammen med beboere og personale på hjemmet

– Psykiater (afregnes efter gældende takst for området)

– Medicindosering / bestilling etc. (afregnes efter timeforbrug)

 

Er Blå Kors Hjemmet Hobro det rigtige tilbud til din borger?

Kontakt os, så finder vi ud af, om Blå Kors Hjemmet Hobro er det rigtige tilbud for din borger – ellers hjælper vi gerne med at finde det rette.

Ring til os på tlf. 96 57 21 00

Kontakt Blå Kors Hjemmet Hobro

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Beskyttet beskæftigelse §103, Midlertidigt botilbud §107, Forsorgshjem §110, Længerevarende botilbud §108, Socialpædagogisk støtte udenfor botilbud §85, Straffuldbyrdelsesloven Fængselsstraf på institution og lignende §78

Souschef

Kristina Zimmermann Søndergaard

Bestyrelsesformand

Christian Bjerre

Leder

Dennis Russi

Priser

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=LJM-5991&afdelingsid=ccc46a46-9f03-47c1-b2a7-277725e373e3&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD

Visitationsansvarlig

Kristina Zimmermann Søndergaard

Antal normerede pladser

45

Diagnose

Kognitiv forstyrrelse, Stofmisbrug, Omsorgssvigt, Hjerneskade medfødt, Hjemløshed, Nervøse el. stress relaterede tilstande, PTSD, Personlighedsforstyrrelse, Depression, Alkoholmisbrug, Angst, Demens, Forandret virkeligheds opfattelse, Hjerneskade erhvervet, Opmærksomhedsforstyrrelse, Tilknytningsforstyrrelse, Indadreagerende adfærd, Autisme, ADHD, Adfærds-og følelsesmæssige forstyrrelser, OCD, Skizofreni, Flygtning

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=LJM-5991&afdelingsid=ccc46a46-9f03-47c1-b2a7-277725e373e3&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD

Tillægsydelser

Bostøtte § 85, Personlige støtteordninger

Antal ledige pladser

1

Kommune

Mariagerfjord

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.