Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Antal ledige pladser: 2

Blå Kors Center Sydjylland

Kontakt stedet

Blå Kors Center Sydjylland er en selvejende institution, som er tilknyttet Blå Kors Danmark. Vi er et tilbud til mennesker, der har særlige sociale udfordringer, og som derfor ikke har, eller ikke kan opholde sig i egen bolig pga. f.eks. afhængighed af rusmidler, psykiske lidelser, dårlig økonomi og social isolation.

Vores formål er at yde omsorg og støtte for den enkelte borger, så det bliver muligt for den enkelte, at restituere og finde fornyet tryghed i en stabil hverdag igen, for hermed på sigt at blive klar til egen bolig.

Vi har også mulighed for at tilbyde et midlertidigt ophold efter Servicelovens §107 pga. nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Dette tilbud kræver dog, at hjemkommunen visiterer til dette.

Vi kan tilbyde en stabil og struktureret hverdag, med mulighed for at deltage i vores beskæftigelsestilbud eller anden aktivitet.

Kendetegnende for vores målgruppe er, at de gerne vil ud af deres afhængighed, og ønsker at opholde sig på et tilbud, hvor vi efterstræber rustfrihed. Den enkelte borger skal derfor være indstillet på at ville arbejde henimod rustfrihed under opholdet.

I vores tilbud bliver man som beboer også afklaret ift. sine ressourcer, og eventuelt potentiale ift. beskæftigelse og uddannelse.

Husdyr er velkomne efter nærmere aftale.

Ring 50805858 eller send en e-mail til [email protected]

Se også vores facebookside

Vi hjælper mennesker med misbrug, hjemløshed og andre udfordringer

På Blå Kors Center Sydjylland hjælper vi mennesker, der har særlige sociale problemer, og som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig på grund af afhængighed af rusmidler, psykiske lidelser, dårlig økonomi, arbejdsløshed, manglende netværk mv.

Vi hjælper også mennesker, hvor kommunen har vurderet, der er behov for et midlertidigt ophold efter servicelovens §107 på grund af nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Vi tilbyder en stabil og struktureret hverdag i et beskyttet og rusfrit miljø. Rusfriheden betyder, at der ikke må medtages eller indtages rusmidler på Blå Kors Center Sydjyllands område, og at man har et ønske om at leve et rusfrit liv.

Målet for os er at understøtte dig i en værdig og tryg livsstil uden misbrug, gerne i egen bolig eller i en egnet bolig med hjælp.

Sammen med dig udarbejdes der nogle mål og delmål for dit ophold. Disse mål og delmål omhandler det, der skal arbejdes på, for at du kan komme ud i en ny egnet boligform.

Du kan selv henvende dig, hvis du er hjemløs eller ikke kan holde ud at bo i eget hjem (funktionel hjemløs).

Hvis du har brug for et midlertidigt botilbud efter servicelovens §107, skal du snakke med din kommune først.

Dit ophold kan suppleres efter servicelovens § 85, hvis der er behov for dette.

Kontakt Blå Kors Center Sydjylland

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Forsorgshjem §110, Midlertidigt botilbud §107, Beskyttet beskæftigelse §103, Aktivitets- og samværstilbud §104

Leder

Lillian Stephansen

Antal normerede pladser

20

Diagnose

ADHD, Udadreagerende adfærd, Tilknytningsforstyrrelse, Stofmisbrug, Skizofreni, PTSD, Personlighedsforstyrrelse, Selvskadende adfærd, Omsorgssvigt, Opmærksomhedsforstyrrelse, OCD, Normbrydende adfærd, Nervøse el. stress relaterede tilstande, Indadreagerende adfærd, Adfærds-og følelsesmæssige forstyrrelser, Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio faktorer, Angst, Afvigelser i personligheden, Autisme, Depression, Forandret virkeligheds opfattelse, Hjemløshed

Alder

16-23 år, 18-23 år, 24-30 år, +30 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=RFY-8822&afdelingsid=9896cee3-35cb-4184-b4bf-cc45888ec5d2&aktivtMenupunkt=

Tillægsydelser

Bostøtte § 85, Personlige støtteordninger, Akutanbringelser, Familiebehandling

Antal ledige pladser

2

Kommune

Billund

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.