FindSocialeTilbud.dk

Blå Kors Center Sydjylland

På BKCS (centerafd.) tilbyder vi ophold til mennesker der har større sociale problemer, så som skadeligt alkohol- og/eller stofmisbrug kombineret med andre komplekse og psykosociale problematikker, herunder også hjemløshed. Der tilbydes ikke ophold til mennesker, der er aktivt misbrugende eller har et forbrug af rusmidler, dog modtages borgere i substitutionsbehandling. På centret har vi 16 pladser.
Herudover har vi afdeling Skovly, som består af 3 lejligheder, som fungerer som udslusningsboliger for personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Målgruppen til afdeling Skovly, er borgere der har brug for en bolig, mens de venter på en afklaring ift. f.eks. boligsituation, pension eller arbejdsmarkedsafklaring. Kendetegnende for målgruppen til Skovly er, at de gerne vil ud af deres afhængighed og ønsker et ophold på et rusfrit tilbud i en periode, mens de bliver afklaret. Målgruppen til afdeling Skovly er selvhjulpne på flere parametre end beboere på centret. Målgruppen kan i højere grad selv klare almindelige daglige aktiviteter i og uden for hjemmet, særligt ift. indkøb, tøjvask og husarbejde, hvorfor støtten i højere grad har karakter af råd, vejledning, koordinering og opfølgning ift. de fastsatte mål. Såfremt en visiteret beboer har brug for mere støtte end det er muligt at tilbyde i vores udslusningsboliger, vil beboeren blive tilbudt at flytte på centret i stedet. Ifm. udflytning til egen bolig tilbyder vi efterforsorg jf. SEL § 110.

Der henvises til tilbudsportalen for takstoplysninger.

Kontakt det sociale tilbud