Birkebakken er en selvejende døgninstitution for børn og unge med betydelig og varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

1.

Børn og unge med multible funktionsnedsættelser – fysisk som psykisk, på tidligste udviklingstrin. Beboerne kan være kørestolsbrugere og indkluderer følgehandivap som epilepsi, spasicitet og/eller sansehandicap. Barnet eller den unge kan desuden have et meget begrænset sprog. Målgruppen vil have et omfattende behov for hjælp og støtte i vågne timer og jævnligt tilsyn, når de sover. Der er tale om børn og unge, der har et udtalt behov for nærvær, pleje, omsorg og stimulation. Denne gruppe man omfatte 3-5 børn eller unge, hvoraf 2-3 pladser skal være egnede til kørestolsbrugere.

2.

Børn og unge med betydelige funktionsnedsættelser, som kan have karakter af adfærds- og udviklingsforstyrrelser. Disse børn og unge vil i udstrakt grad have kommunikative vanskeligheder. Målgruppen vil have behov for et velstruktureret og evt. impulsreducerende miljø, høj grad af genkendelighed og forudsigelighed. Denne gruppe vil have behov for træning i sociale færdigheder og spille regler, fysik aktivitet og kommunikativ træning.

3.

Børn og unge med betydelig funktionsnedsættelse og omfattende problemskabende adfærd samt høj grad af infleksibilitet. Disse børn og unge vil have behov for individuelt tilrettlagte forløb, hvor der skal være en omfattende specialpædagogisk indsats i forbindelse med langt de fleste daglige opgave og aktiviteter. Der kan periodevis være behov for individuel skærmning. Denne guppe kan omfatte 2-3 børn og unge

 

Dette tilbud hører under Jysk Børneforsog.

Jysk Børneforsorgs steder er disse:

Birkeskolen
Ude-Bo
Familiebo
Havredal
Birkebakken
Borgmesterbakken
Opholdsstedet Fjorden
Holmstrupgård
Basen Thisted
Bo og Jobuddannelsen
BO/SKOLE/JOBS
Elmelund
Elevkollegiet
Gødvad Efterskole
Strømmen
Bosted Ellengaarden
Jobkollegiet
Solbakken
Dagtilbud Riisvangen
Finderiet
Goggs Fonden Randers

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107

Leder

Allan Borresen

Diagnose

Autisme, Hjerneskade, Udviklingshæmning

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.