FindSocialeTilbud.dk

Bak-Op

Bak-Op er et socialpædagogisk behandlingstilbud, der henvender sig til børn, unge og familier.

​Bak-Op udbyder forskellige tilbud, der sammensættes efter de aktuelle behov og ønsker, der måtte være.

 

Det Socialpædagogiske Behandlingstilbud Bak-Op blev etableret i 2001 af en socialrådgiver og en socialpædagog med mange års erfaring indenfor det socialpædagogiske arbejde med børn, unge og familier.

​I Bak-Op er det muligt at skabe lokale løsninger, der kan sikre tilknytningen til familien og det lokale netværk. I mange tilfælde vil en indsats i Bak-Ops regi kunne erstatte en anbringelse udenfor hjemmet, eller udgøre en mere relevant foranstaltning.

Bak-Op består af  4 forskellige indsatsområder og udbyder pædagogisk behandlingsarbejde indenfor følgende:

  • ​Behandlingstilbud til børn, unge og familier i deres nærmiljø. Kan også inkludere et  3- måneders observationsforløb i familier med afdækning af de vanskeligheder, der måtte være med afsluttende rapport vedrørende  behovet for en fremtidig pædagogisk indsats.

​​

  • Socialpædagogisk tilbud med støtte/kontaktordning til unge hjemmeboende eller udeboende, her under også unge flygtninge, der bor i selvstændige boliger.

  • Bo-tilbud med døgndækning for uledsagede mindreårige flygtninge børn og unge

  • Klubtilbud til unge flygtninge.

Kontakt det sociale tilbud