FindSocialeTilbud.dk

Bælum Ældrecenter Møllevangen

I Rebild Kommune er der 10 ældrecentre. På hvert ældrecenter er der et antal plejeboliger, som fungerer som eget hjem, men med integreret døgnpleje.

Du finder også aktivitets- og dagcentre på de fleste af vore ældrecentre. Ældrecentrene tilbyder en række aktiviteter samt socialt samvær for beboere og borgerne i kommunen. Derudover er der caféer, der tilbyder salg af mad.

Hvis du flytter i en plejebolig betyder det, at der døgnet rundt er personale der kan hjælpe dig med den personlige pleje og omsorg. Du bliver tildelt hjemmepleje efter samme regler som andre borgere i kommunen.

Huslejen er varierende afhængigt af boligens størrelse.

Hjemmeplejedistrikter

Center Pleje og Omsorg har pr. 1. maj 2016 fået tre nye hjemmeplejegrupper. Hjemmeplejegrupperne hjælper dig med de opgaver, som du har fået bevilget af Borgervisitation eksempelvis personlig pleje, rengøring og tøjvask. Til hver af vores nye hjemmeplejegrupper har vi ansat én leder og to planlæggere.

De tre hjemmeplejedistrikter:

  • Hjemmeplejedistrikt ØST – Skørping, Terndrup og Bælum

Hjemmeplejeleder: Karin Nyby Als

Planlæggere: Pia Hemdrup

                    Hanne Catrine Smidt

  • Hjemmeplejedistrikt VEST – Øster Hornum og Støvring

Ældrecenter- og Hjemmeplejeleder: Lotte Markussen

Planlæggere: Helle Gormsen

                    Eva Hegner Reinau

  • Hjemmeplejedistrikt SYD – Rørbæk, Nørager, Haverslev og Suldrup

Hjemmeplejeleder: Mette Kristiansen

Planlæggere: Dorthe Møllebjerg

                    Mona Stistrup

Plejeboliggaranti

Plejeboliggaranti betyder at du får tilbudt en bolig senest otte uger efter du er blevet bevilliget en bolig.

Fristen på otte uger er fra den dato hvor din bevilling er udarbejdet, og til den dato hvor du modtager boligtilbuddet.

Den tilbudte bolig er klar til indflytning senest to uger efter du har modtaget tilbuddet.

Ansøg om plejebolig

Der er en række kriterier, du skal opfylde for at blive bevilliget en plejebolig på et af vore ældrecentre:

  • Du har et stort behov for pleje, støtte og hjælp hen over døgnet.
  • Du kan ikke længere klare dig i din nuværende bolig.
  • Du har behov for, at hjælpen er tæt på døgnet rundt.
  • Du har – grundet psykiske og/eller fysiske årsager – et omfattende, varigt behov for pleje, samvær og aktiviteter.

Ønsker du at søge en bolig, finder du ansøgningsskemaet under selvbetjening nederst på siden. Du skal benytte NemId. Har du ikke adgang til dette, kan du printe et ansøgningsskema , udfylde og returnere det til Center Pleje og Omsorg, Hobrovej 110, 9530 Støvring.

Plejehjemsoversigten

Vil du gerne vide mere om ældrecentrene i Rebild Kommune kan du benytte dig af Plejehjemsoversigten, der præsenterer de 10 ældrecentre i kommunen.

Du kan se adresserne i den samlede oversigt over ældrecentrene. Ønsker du at komme i kontakt med et af ældrecentrene kan du ringe på tlf.: 99 88 99 88.

 

Hvis du vil vide mere

Borgervisitation i Center Pleje og Omsorg kan yde generel rådgivning vedrørende valg af bolig, og lignende.

Borgerservice kan yde generel rådgivning omkring økonomien vedrørende ansøgning om bolig.

Kontakt det sociale tilbud