FindSocialeTilbud.dk

Bækkely er et bo- og opholdssted til unge mennesker med særlige behov, hvor vi giver støtte til at få en hverdag til at fungere, med en god balance mellem skole, uddannelse, interesser, fritid, og integration i samfundet. Vi har igennem de sidste 18 år haft succes med at rumme og samle unge op, som ikke har passet ind i andre placeringer og systemer eller ikke har kunne fungere i familien. Vi tør, kan og vil sætte rammerne for den unge, og dette er medvirkende til at give en bedre ro og balance. Dette giver et større overskud til at arbejde med sig selv, passe sin skole, tage en uddannelse eller finde et relevant og passende arbejde. Vores mål er at skabe rammerne for unge i alderen 15 til det 23. år med særlige behov og psykiske udfordringer. At skabe mulighed for selverkendelse, sygdomsforståelse, lære at bo selvstændigt, samt redskaberne til at bevæge sig mod en fornuftig og værdig fremtid, mod et voksenliv med en bedre balance – dét er vores mål!

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Både §66 stk.1 nr. 5 og §107, Delvis lukkede døgn inst. §66 stk.1 nr.6, Efterværn §76, Opholdssted §66 stk.1 nr. 5, Socialpædagogisk opholdssted §66 stk. 1 nr. 6

Leder

Jan Kjærgaard

Visitationsansvarlig

Jan Kjærgaard

Antal normerede pladser

9

Diagnose

Autisme, Personlighedsforstyrrelse, ADHD, Depression, OCD, Omsorgssvigt, PTSD, Tilknytningsforstyrrelse

Alder

13-17 år, 16-23 år, 18-23 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=SAE-5261&afdelingsid=dc5b000a-d180-40cb-8fc2-9d89a861000a

Kommune

Guldborgsund

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.