FindSocialeTilbud.dk

$141 Handleplanen og de beskrevne indsatsmål danner udgangspunkt for den pædagogiske handleplan. I den pædagogiske handleplan opstilles indsatsmål og delmål og der beskrives med hvilke metoder indsatsmål og delmål søges indfriet. Metodevalget er eklektisk, men grundlæggende er udgangspunktet tæt relations båren socialpædagogisk støtte.

I tilbuddet administreres ikke borgermidler eller økonomi. Vi vejleder og ledsager borgerne til pengeinstitut således, at den enkelte får indgået faste betalingsaftaler og tilmelding til PBS, eventuel opsparing m.m. Hvor det er relevant medvirker tilbuddet til, at der iværksættes værgemålsansøgning.

Borgerne tilbydes hjælp og støtte til gennemgang og opbevaring af personlige papirer herunder skrivelser fra det offentlige. Der kan ydes støtte til fritagelse fra e-post.

Borgerne indbetaler et fast månedligt beløb til en fælles kostkasse. Tilbuddet har en daglig rytme der inkluderer, at alle daglige måltider tilbydes i fælleskøkkenet. Der foretages 2 ugentlige indkøb til huset. Borgerne opfordres til, at deltage i indkøbene ligesom der er beboerindflydelse på kostplanernes sammensætning. Personalet har det overordnede ansvar for, at kostplanen fokuserer på sund kost og tager hensyn til f.eks. diabetikere.

Kontakt det sociale tilbud