FindSocialeTilbud.dk

Asgaard – Sødinge

Værdigrundlag/menneskesyn:

Vi betragter og respekterer mennesket som et unikt, kompetent, selvstændigt og tænkende individ, der kan indgå aktivt i sociale kontekster. Vi anser muligheder, frem for begrænsninger, som fremmende for menneskets udvikling. Vores menneskesyn er i høj grad humanistisk præget.

Pædagogisk metode og målsætning:

På Asgaard-Sødinge anvender vi en individuel, relationsbaseret samt anerkendende pædagogik. Vi anser denne tilgang som den mest givende tilgang over for vores målgruppe. Vi benytter ligeledes konfrontation og konsekvenspædagogik på en måde, så der via en konfrontation og dialog bliver en tydelig og naturlig sammenhæng mellem den aktuelle handling og den efterfølgende konsekvens. Vores tilgang til de unges udvikling er, at de skal opleve en meningsfuldhed i deres hverdag og personlige udvikling.

Pædagogen skal fremstå som en tydelig identifikationsfigur, der tilrettelægger den socialpædagogiske indsats ud fra den enkeltes behov, ressourcer og udviklingsmuligheder. Dette kan gøres gennem forskellige aktiviteter, hvor der er mulighed for at vise, at vi værdsætter dem og hvor man har chancen for at vise, at det er ”hvem de er” der betyder noget og ikke blot ”hvad de kan” eller især – ”ikke kan”. Vi afholder minimum hver 14. dag ungesamtaler, hvor udvikling og mål er kernen i samtalen, således at den unge gøres til hovedperson i sin egen udvikling.

Kontakt det sociale tilbud