Asgaard/Nr.17

Målgruppen er unge og voksne med en diagnose indenfor autismespektrumforstyrrelser primært AS, samt tillægsdiagnoser, såsom angst, ADHD, depression m.m. Det er unge og voksne, som kan profitere af en pædagogik med struktur og forudsigelighed. Asgaard har 16 års erfaring med at støtte unge/voksne til at blive så selvhjulpne som muligt. Formålet er, at man igennem et ophold på Asgaard kan blive i stand at bo i egen lejlighed med et minimum af støtte. Der vil i visiteringen til Asgaards to botilbud blive lagt vægt på at de ledsagende tillægsdiagnoser ikke vil kunne påvirke beboergruppen i en negativ retning. Beboerne skal være indstillet på at samarbejde omkring deres udviklingsforløb med Asgaards personale og arbejde med deres selvindsigt/selvforståelse, ADL træning og arbejde med de mål man i fællesskab opstiller med beboeren. Udover bo tilbuddene nr. 1 og nr. 17, har Asgaard en ekstern afdeling med §85 støtte, afklaringsforløb i forhold til støttebehov og i forhold til uddannelse/beskæftigelse, mentor støtte, SPS støtte, kursusvirksomhed (forældrekursus, grundlæggende autismekursus, supervision til andre faggrupper m.m) og dagbeskæftigelse.

Nr. 17 – Der skal man på indskrivningstidspunktet være mellem 18 og 35 år. Der visiteres til § 107. Der er en række forudsætninger borgeren skal kunne opfylde på indskrivningstidspunktet:

– Udover de støttetimer der er planlagt skal borgeren kunne klare sig selv, der vil dog være en akut tlf man kan benytte sig af

– Borgeren skal være i gang med et uddannelsesforløb eller i beskæftigelse

– Borgeren skal kunne opretholde en en døgnrytme, kunne stå op om morgene og gå i seng om aftenen og være indstillet på at samarbejde med personalet omkring dette.

Nr. 1 – Der skal man på indskrivningstidspunktet være mellem 15 og 30 år. Der visiteres til §107 og §66, stk. 1, nr. 3. Der er døgndækning.

Kontakt det sociale tilbud