Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Forsorgshjem Artes åbnede den 1. december 2019 (§110 i Serviceloven) og har plads til 16 hjemløse ad gangen. Beboerne der kan bo hos kan være mellem 18-80 år gamle.

Vi er beliggende nær Viborg centrum med kort afstand til bus og tog, gode handlemuligheder, lækre parker og søer, samt diverse aktivitetsmuligheder. Der er 16 lejligheder, som har eget køkken og bad. Vi har et fælleskøkken og en fællesstue, samt et samtalerum som beboerne kan bruge ud over egen lejlighed.

Værdigrundlag

At være hjemløs er ikke en social endestation – for langt de fleste hjemløse lykkes det at komme ud af hjemløsheden igen og vi ønsker at hjælpe beboerne med dette. På Forsorgshjem Artes tilbyder vi borgerne en professionel indsats, hvor der er fokus på borgerens selvstændighed i deres livsstilsændring. Omdrejningspunktet i det socialfaglige arbejde hos Artes er den gode relation til beboeren, som bygger på gensidig respekt og tillid, hvor borgeren er herre over eget liv og derfor aktivt deltagende når der skal tages livsstilsændrende beslutninger.

Faglige tilgange og metoder

Forsorgshjem Artes er godkendt, af Socialtilsyn Midt, til at benytte følgende metoder og tilgange:

  • Low Arousal
  • Motiverende samtale (MI)
  • Almen Daglig Levevis (ADL)
  • Anerkendende tilgang
  • Relationspædagogisk tilgang
  • Voksenudredningsmetoden (VUM)

MI og den anerkendende tilgang understøtter Forsorgshjem Artes’ målsætning vedrørende beboernes eget ansvar og inddragelse i opholdet samt beboernes selvstændighed og selvbestemmelse. Low Arousal og den relationspædagogiske tilgang hjælper med at forebygge forekomsten af vold og trusler. Begge metoders udgangspunkt er at skabe trygge og forudsigelige rammer, hvor der er fokus på konfliktnedtrapning og relationsopbygning.

Personalet kan gennem de valgte metoder og tilgange stille deres kompetencer og viden til rådighed for beboeren, for at beboeren kan træffe sine valg på et informeret grundlag, men det er beboerens egne valg der er omdrejningspunktet for opholdet.

Kontakt Artes Forsorgshjem

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Forsorgshjem §110

Leder

Brian Ritz

Visitationsansvarlig

Kasper Rasmussen

Diagnose

Alkoholmisbrug, Hjemløshed, Stofmisbrug

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=PYI-7207&afdelingsid=07050fa5-f91f-43bd-b5b0-67fc0325688c&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD

Tillægsydelser

Bostøtte § 85

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.