Formålet med Artes Home er, at det enkelte individ igennem en individuel tilrettelagt og målrettet indsats kan udvikle eller fastholde evnen til at mestre et hverdagsliv på egne præmisser og dermed opnå størst mulig selvstændighed. Omfang og varighed fastsættes ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov. Som udgangspunkt er ydelsen midlertidig. Støtten tilrettelægges ud fra borgerens individuelle støttebehov og Artes Home tilbyder også støtte i aftentimerne og i weekenderne

 

Vi er tilgængelige 24/7

Vi arbejder koncentreret med at skabe en stærk relation til borgeren, hvor tilgængelighed samt tryghed til vores medarbejderes høje faglighed skaber grobund for forandringer hos borgerne. Derfor er vi tilgængelige for vores borgere, som er tilknyttet Artes Home døgnet rundt.

 

Tilgang/metoder

Hos ARTES HOME er vore vigtigste tilgang, relation, anerkendelse og ressourcefokuseret. Den fagprofessionelle måde at arbejde med en anerkendende pædagogik skal støtte borgeren, så borgeren bliver i stand til at gøre sine indtryk begribelige, håndterbare og meningsfulde.

En forudsætning for at kunne arbejde anerkendende er en god relation mellem den professionelle og borgeren. Det er os som professionelle, der har ansvaret for udviklingen af en anerkendende relation, så borgerens ressourcer kommer i spil.

Vi arbejder derfor ud fra en relations pædagogisk tilgang, da vi gennem relationer til andre, danner vores eget selvbillede og egen identitet.
Ved god relation opnås større effekt af vores pædagogiske arbejde.

Vi arbejder ressourcefokuseret, så man fokuserer på borgerens ressourcer, det vil sige det borgeren kan og kan lære og ikke det de ikke kan. Alle har ressourcer, og alle ressourcer kan udvikles til nye færdigheder. Med det ressourcefokuserede menneskesyn kan man ud fra borgerens adfærd kortlægge, hvilke færdigheder borgeren allerede har, og hvilke færdigheder borgeren endnu ikke har lært, men har brug for at lære.

Derudover implementere vi Low Arousal og socialfærdighedstræning i dagligdagen.

 

Formål med indsatsen

Formålet med indsatsen er, at den enkelte gennem en individuel tilrettelagt og målrettet indsats kan udvikle eller fastholde evnen til at mestre et hverdagsliv på egne præmisser og dermed opnå størst mulig selvstændighed. Omfang og varighed fastsættes ud fra borgerens individuelle ressourcer og behov. Som udgangspunkt er ydelsen midlertidig. Støtten tilrettelægges ud fra borgerens individuelle støttebehov og Artes Home tilbyder også støtte i aftentimerne og i weekenderne.

 

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Almenboliglovens §85 og §105 Socialpædagogiskstøtte i botilbud, Socialpædagogisk støtte udenfor botilbud §85

Leder

Brian Ritz

Diagnose

Adfærds-ogfølelsesmæssigeforstyrrelser, ADHD, Alkoholmisbrug, Asperger, Autisme, Depression, Forandretvirkelighedsopfattelse, Kognitivforstyrrelse, Mani, Nervøseelstressrelateredetilstande, OCD, Personlighedsforstyrrelse, PTSD, Selvskadendeadfærd, Skizofreni, Stofmisbrug, Tilknytningsforstyrrelse, Udadreagerendeadfærd

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år

Tillægsydelser

Bostøtte § 85

Kommune

Viborg

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.