Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Artes er et socialpædagogisk botilbud, der tilbyder døgnstøtte til voksne med forskellige psykiske og/eller sociale problematikker. Vi sørger for trygge rammer og en stærk faglig personalegruppe, der giver beboerne de bedste muligheder for at få en stabil hverdag og forbedre deres trivsel. På Artes fokuserer vi meget på at møde beboerne i øjenhøjde og støtte dem med de store og små problematikker de møder i hverdagen. Beboerne anerkendes som selvstændige og myndige mennesker, der selv ved hvad der er bedst for dem, derfor er beboerinddragelse essentielt i det socialpædagogiske arbejde hos os. Artes har altid beboerens nærmeste udviklingszone for øje og målet er at beboerens kompetencer fastholdes og styrkes med henblik på selvforvaltning. Vi har erfaring med multiple diagnose, hjerneskader, autisme og misbrugsproblematikker.

Vi er beliggende 10 minutter udenfor Viborg, i landlige omgivelser, hvor beboerne kan udfolde sig på vores 3000m2 store grund. Der er 14 pladser, hvor samtlige beboere har 2 værelses lejligheder og eget toilet/bad. Derudover har vi 3 fælleskøkkener og fællesstuer, der skaber rammen for det sociale samvær både med personalet og indbyrdes mellem beboerne.

Du kan læse videre om vores tilbud på Socialstyrelsens Tilbudsportal.

Kontakt Artes Botilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107, Længerevarende botilbud §108

Leder

Brian Ritz

Visitationsansvarlig

Kasper Rasmussen

Diagnose

Adfærds-ogfølelsesmæssigeforstyrrelser, Adfærdsændringerifm.fysiskeogfysio.faktorer, ADHD, Alkoholmisbrug, Angstellerfobiskangst, Autisme, Depression, Forandretvirkelighedsopfattelse, Kognitivforstyrrelse, Mani, Nervøseelstressrelateredetilstande, OCD, Personlighedsforstyrrelse, PTSD, Selvskadendeadfærd, Skizofreni, Stofmisbrug, Tilknytningsforstyrrelse, Udadreagerendeadfærd

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=WQV-4567&afdelingsid=49e0a7f4-61ba-45a9-bdbc-c7c8d44ba986&aktivtMenupunkt=

Tillægsydelser

Bostøtte § 85

Kommune

Viborg

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.