FindSocialeTilbud.dk

Læringsstil
På Alrunens interne skole arbejdes der ikke med én specifik læringsstil. Vores elever har forskellige behov og vi tilrettelægger derfor vores undervisning i forhold til den enkelte elev.

Vi benytter eksempelvis centicubes der hjælper børnene i matematik med udregning af vægt, længde, tal, tabellære, omregnings tabel osv. Flere af vores elever vil også gerne bruge kugleramme, whiteboard, matematik fessor og pc.

Elevplan
Alrunen udarbejder elevplaner på alle indskrevne elever og de opdateres løbende, minimum hver 3. mdr. Vi har i vores elevplaner et punkt der hedder udvikling, hvor eleverne selv er med til, at beskrive deres eget udviklingspunkt for de næste 3 mdr. Der vil under punktet være en evaluering udarbejdet af læreren. Vi vægter at alle elever er en aktiv del af deres elevplan, så de medinddrages i videst mulig omfang.

På Alrunen tilbyder vi FSA via et tværfagligt samarbejde med Dybbøl Efterskole, idet vi som opholdssted ikke har bemyndigelse til, at gennemfører FSA. Vi har gennem længere tid haft et godt og produktivt samarbejde med Dybbøl Efterskole og det vil vi blive ved med.

Fagrække
Der undervises i dansk, tysk, geografi, engelsk, idræt, matematik og kulturfag. Skolen arbejder også med kreative emner og madlavning. Hver mandag er skolen i hallen, hvor der er leg og bevægelse + fitness hver torsdag. Skolen er på fast tur ud af huset 1 gang hver anden uge, hvor forskellige steder i Danmark besøges. I modsatte uger besøges Sønderborg bibliotek.

Alrunen arbejder altid på, at den enkelte elev kan afslutte FSA i dansk, matematik, engelsk og tysk.

Alrunen har særligt fokus på, at eleverne tilegner sig viden omkring hvordan vores samfund er bygget op, hvordan det fungere og hvilket medansvar man har som borger i Danmark.

 

Kontakt det sociale tilbud

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.