Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Alrunen er et opholdssted for børn og unge med og uden diagnoser.

Alrunen blev etableret i 1992 i Sarup på Als.

Vi bor i Syddanmark på seks tønder land tæt på Broager i Sønderborg kommune med direkte adgang til Flensborg Fjord og det historiske farvand, Vemmingbund. Vi har en fantastisk udsigt over Sønderborg, Dybbøl Mølle og Als.

Vi indskriver børn og unge med en opmærksomhed på børne- og ungesammensætningen på opholdsstedet. Og vil i alle tilfælde lave en individuel vurdering

  • Lavt selvværd og lav selvtillid
  • Social-kognitive vanskeligheder
  • Socio-emotionelle vanskeligheder 
  • Ureguleret eller udadreagerende og – eller selvskadende adfærd, som følge af de svigt de har oplevet i deres opvækst
  • Indlæringsvanskeligheder
  • Børn og unge med ADHD og ADD
  • Børn og unge med tilknytningsforstyrrelse eller tilknytningsvanskeligheder

Indskrivning forudsætter en grundig drøftelse med anbringende kommune, af den unges behov og vores muligheder for at afhjælpe dem.

Ved indskrivning er man som regel mellem 10 og 16 år. Ved fraflytning tilbyder vi et individuelt tilrettelagt efterværn omfattende bl.a. ADL-træning (Almen daglig læring).

Alrunen er godkendt til 11 børn og unge i alderen 10-18 år jf. § 66 stk. 1 nr. 5 i SEL.
(+ efterværn jf. 76 i SEL)

Kontakt det sociale tilbud

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.